Taikasaneeraus Oy

TS märkätilavalvontaTS kuivaus

Kokenut, sertifioitu märkätilojen valvoja

Märkätilojen rakentamisesta ja rakentamiseen liittyvistä valvontatöistä on kertynyt yhteensä n. 30 vuoden kokemus. Ensin tekijän roolissa, jonkin aikaa sekä tekijänä että valvojana ja nyt viimeiset vuodet valvojan roolissa. Ensimmäisen kylpyhuoneremontin olen toteuttanut jo 1980-1990-luvun taitteessa.

Märkätilojen valvontatyöt aloitin vuonna 2013 ja olen siitä lähtien tehnyt niitä koko ajan lisääntyvässä määrin - märkätilojen valvonnasta on siis kertynyt reilusti kokemusta. Pääkohteina on ollut lähinnä omakoti-, rivi- ja kerrostalot.

Ammattitaitoni ei rajoitu märkätilatöiden valvontaan, vaan teen lisäksi kaikki huoneistoremontteihin liittyvät valvonnat.

Eurofins Märkätilatöiden Valvoja -sertifikaatti.jpg Muut pätevyydet

Kylpyhuoneremontin valvonta kannattaa aina jättää ammattilaiselle

Tekijätaustaisena minun on helppo yhdistää käytäntö ja teoria, mitä pidänkin suurena etuna valvontakohteiden läpiviemisessä ja tarvittaessa pystyn myös antamaan toteuttajille ihan käytännön neuvoja sekä ohjeistusta.

Tarjoan seuraavia palveluita Eurofins Märkätilatöiden valvoja Rakentamisen sertifikaatilla. Vesieristetarkastukset ja märkätilojen valvontakokonaisuudet yksittäisiin kohteisiin, linjasaneeraus- ja uudisrakennuskohteisiin ynnä muihin on aina syytä jättää ammattilaiselle. Sertifioitu märkätilatöiden valvoja sitoutuu ylläpitämään ammattitaitoaan vaadittavin täydennyskoulutuksin.

Märkätilavalvonnan palvelut

Tilaaja voi valita valvonnan osa-alueista itselleen sopivat tarkastusvaiheet. Osa-alueet löytyvät sivun alaosasta Tarkastusvaiheissa suoritetaan vähintään osa-alueissa mainitut tarkastukset. Tarkastukset suoritetaan aina huolellisesti ja hyvää valvontatapaa noudattaen. Näin pyritään aikaansaamaan kestävät märkätilat.

Alan ammattilaisena suosittelisin vähintään kahta käyntikertaa. Esimerkiksi ennen vesieristystä olisi hyvä tarkastuttaa pohjatyöt, kuten tasoitukset ja kallistukset. Tämä on tärkeää, jotta vesieristettä ei asennettaisi virheellisiin pohjiin, jolloin kaikki tehty työ menisi hukkaan virheen paljastuessa.

Valvontakokonaisuuksissa pyritään varmistamaan, että työt tehdään voimassa olevien asetusten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Asianmukaisesti valvottujen kohteiden raportti on myös asunnon myyntitilanteissa myyntiä edistävä dokumentti. Yleisesti isännöitsijät liittävät valvontaraportit huoneiston tietoihin.

Jokaiselle taloyhtiölle voidaan tehdä omanlaisensa valvontapaketti, joka takaa oikein rakennetut märkätilat. Pyydä tarjous!

Asbestilaki uudistui 1.1.2016. Huomioi asbestikartoitus ennen purkutöiden toteutusta. Kartoitus on tehtävä ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Valvon tarvittaessa myös asbestilain noudattamista. Tämän osalta valvontaan on sisällytettävä aloituspalaveri.

Hyvä huomioida:
Ympäristöministeriön asetukset muun muassa "rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta" ja "rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista" astui voimaan 1.1.2018 ja ne korvaavat vanhat C2- ja D1-rakentamismääräykset. Asetukset on vapaasti luettavissa Ympäristöministeriön sivuilla.

Hintaesimerkkejä:

Muut kuin yllä esitellyt valvontapaketit: Pyydä tarjous lehmusjoki(a)taikasaneeraus.fi tai 0505611430

Jokaiseen tarkastukseen ja märkätilavalvontaan sisältyy kattava raportointi. Pääkaupunkiseudun alueella matkakustannukset sisältyvät pakettihintoihin. Muissa tapauksissa kilometrikorvaus 0,89 €/km ja tuntiveloitus 95 €/h (sis. alv) tai sopimuksen mukaan. Hintaesimerkit sisältävät yhden märkätilan. Muut samassa kohteessa olevat tilat sovitaan erikseen. Valvontapaketit sisältävät yhden raportin, joka tehdään valvontatyön päätteeksi. Mikäli jokaisesta käynnistä tarvitaan erillinen muistio, tai muu sellainen, asia sovitaan erikseen.

Muita palveluita


Märkätilavalvonnan osa-alueet

Aloituspalaveri

Suunnitelmien, työvaiheiden ja -tapojen läpikäynti valitun urakoitsijan kanssa sekä käytettävien rakennusmateriaalien ja vedeneristysjärjestelmän kirjaaminen.

Purkutyökatselmus

Tarkastetaan rakenteiden sisälle jäävien viemäreiden, vesi- ja sähköjohtojen ynnä muiden kunto. Purettujen tilojen kosteudet kartoitetaan pintakosteusmittarilla ja arvioidaan mahdollinen lisämittaustarve. Tarkastetaan onko purkutyöt suoritettu kokonaisuudessaan riittävässä määrin. Sovitaan mahdollisten ongelmakohtien korjaustyöt.

Korjauskatselmus

Tarkistetaan seinä- sekä lattiapinnat ennen vesieristeen asennusta. Muun muassa seinien suoruus ja tasaisuus, lattioiden kallistukset, vesi- ja sähköjohtojen ja ilmastoinnin asennukset ja muu olellinen.

Vesieristystarkastus

Mitataan vedeneristeiden kuivakalvovahvuudet ja tarvittaessa tiiviys GVK-alipainepumpulla. Tarkastetaan vedeneristeen tartunta alustaan, liittyminen lattiakaivoon ja läpivientien tiivistykset. Tarkastetaan myös muun muassa vahvistusnauhojen asennukset, tulvakynnyksen tekotapa, sekä liitoskohdat ja liittymät. Kohteissa, joissa on sauna, tarkastetaan myös alumiinipaperin asennus sekä liitokset vedeneristykseen ja läpivienteihin.

Lopputarkastus

Tarkastetaan työn yleinen laatu, elastiset saumat, kalusteiden asennukset, läpivientien tiivistykset, ilmastoinnin toimivuus, vesikalusteiden ja sähkölaitteiden toiminta ja sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Raportointi

Märkätilatyön valvonnasta luovutetaan kaikille osapuolille valvontapöytäkirja.

Taikasaneeraus Oy 2013